100% veilig archiveren is nu ook op en top ecologisch.

‘Duurzaamheid’ en ‘groen beleid’ zijn geen holle begrippen bij ons. Ze zijn essentieel bij de diensten die we leveren. Ze werden dan ook met ISO-certificaten bekroond.

Twee groene takken in de vorm van DNA op een groene achtergrond
De bekroning van een groene visie.

Sinds 2011 behalen we jaarlijks het ISO14001 voor milieumanagement. Het bewijs dat wij er alles aan doen om de veiligheid van de opgeslagen archieven te verzekeren, zonder het milieu te belasten. We ondersteunen bedrijven om hun ecologische voetafdruk te verkleinen door hun archief te digitaliseren en bewaren.

Zo is uw archief niet alleen 100% veilig, u hoeft het zelf ook niet nodeloos te kopiëren en te bewaren. Beslist u nadien om uw papieren archief toch te vernietigen, dan zorgen wij ervoor dat het versnipperde papier voor de volle 100% gerecycleerd wordt.

GreenEnergy

Groene stroom

GreenEnergy

Groene vloot

GreenEnergy

Kwaliteitsgarantie

Kan een groen beleid rendabel zijn?

Wij zijn ook ecologisch in onze interne bedrijfsvoering. Zo produceren wij zelf al 90% van ons eigen stroomverbruik. Elektriciteit die voor 100% gewonnen wordt uit groene bronnen, zoals onze eigen zonnepanelen. Ook onze vloot bestaat al voor ruim 54% uit elektrische en plug-in hybride voertuigen. Een ander mooi groen detail is dat we onze bedrijfsgebouwen omringen door groen, voor het algemeen welzijn van onze medewerkers.

Een groen beleid staat groei en rendabiliteit zeker niet in de weg. De afgelopen jaren hebben we onze omzet op peil kunnen houden en hebben de investeringen in zonnepanelen uit het verleden een mooi rendement gerealiseerd.

Rekken gevuld met archiefdozen met op de zijkant brandblusmateriaal
100% zekerheid, ook met ISO-garantie.

Een unieke productmix die leidt tot kwalitatieve, milieubewuste informatiebeveiliging. De meeste processen gebeuren volgens vastgelegde richtlijnen.

ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement sinds 1994

ISO 27001 voor informatiebeveiliging sinds 2008

ISO 14001 voor milieumanagement sinds 2011

Naast de ISO 14001-certificering voor milieumanagement doorstaan wij elk jaar met glans de audits voor ISO 9001-kwaliteitsmanagement en ISO 27001-informatiebeveiliging. Bovenop een ecologisch beleid is er dus ook kwaliteitszekerheid voor de klant.

De complete dienstverlening

Bedrijven die een beroep doen op ons, kunnen ervan op aan dat documenten, server tapes en andere informatiedragers in speciaal ontwikkelde archiefdozen en -koffers bewaard worden. De opslagruimtes voor papieren archieven zijn beveiligd tegen brand, diefstal, water en ongedierte. En om de veiligheid van elk digitaal archief te garanderen, is er onze e-bunker die fungeert als een kooi van Faraday en back-ups, broncodes en andere digitale gegevens tegen elektrostatische en magnetische stralingen beschermt.

Certificiëring en compliance

De certificaten zijn een must voor ons bedrijfsimago en de klanttevredenheid want ze bewijzen het: Merak is dé kwaliteitsvolle partner voor uw archieven.

Dagelijks groeien in kwaliteit  
Wettelijke bewaartermijnen

Was het nu 3, 5 of 10 jaar? Hoe lang moet u bepaalde documenten bewaren? Geen zorgen! Wij houden al jaren een up-to-date overzicht voor u bij. U kunt dit gratis downloaden op onze website.

Hoe lang moet u uw documenten bewaren?